หน้าหลัก
          
         
 ประวัติวัดบางสะพาน

        
  พระครูประพันธ์ศีลคุณ
            ( หลวงพ่อพันธ์ )


       
  วัตถุมงคลหลวงพ่อพันธ

        พระพุทธชินราชวัดวังทอง
                 ปี 2514
 
              
         
รูปหล่อหลวงพ่อพันธ์
          รูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2510
                    เนื้อนวะ

             
          
รูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2510
               เนื้อทองเหลือง


          รูปหล่อ รุ่นสอง ปี 2516
                   เนื้อนวะ

             
          
รูปหล่อ รุ่นสอง ปี 2516
            เนื้อทองเหลืองรมดำ


     
 เหรียญหล่อหลวงพ่อพันธ์
   
พระพุทธชินราช พิมพ์ใหญ่ ปี 2510
                    เนื้อนวะ


  พระพุทธชินราช พิมพ์ใหญ่  ปี 2510
                เนื้อทองเหลือง


  พระพุทธชินราช พิมพ์เล็ก  ปี 2510
                   เนื้อนวะ


  พระพุทธชินราช พิมพ์เล็ก  ปี 2510
              เนื้อทองเหลือง


  พระนางพญา หลวงพ่อพันธ์ ปี 2510
                   เนื้อนวะ


  พระนางพญา หลวงพ่อพันธ์ ปี 2510
               เนื้อทองเหลือง


      เหรียญปั๊มหลวงพ่อพันธ์
 
     หรียญพัดยศ (กงจักร) รุ่นแรก
  
         เหรียญใบโพธิ์สองหน้า
  
    เหรียญขวาน หน้าหนุ่ม ปี 2516
              เนื้อทองแดงรมดำ

  
     เหรียญขวาน หน้าหนุ่ม ปี 2516
                 เนื้อทองแดง

      
     เหรียญขวาน หน้าแก่  ปี 2516
              เนื้อทองแดงรมดำ

    
    เหรียญรูปไข่ พิมพ์พระพุทธชินราช
            เนื้อทองแดง ปี 2517

  
      เหรียญรูปไข่ พิมพ์หลังยันต์
           เนื้อทองแดง ปี 2517

 
      เหรียญปั๊มรูปไข่ชินราช-หลวงพ่อพันธ์ เนื้อทองแดง ปี 2517
    เหรียญปั๊มรูปไข่หลวงพ่อพันธ์-หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2517
        เหรียญปั๊มหลวงพ่อพันธ์ รุ่นขวานหน้าแก่ เนื้อทองแดงรมดำ ปี2516
          เหรียญปั๊มหลวงพ่อพันธ์ รุ่นขวานหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงรมดำ 
      
                เหรียญปั๊มหลวงพ่อพันธ์ รุ่นขวานหน้าหนุ่ม  เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง
               
สร้าง ปี 2516 แจกงานครบรอบอายุ ๘๐ ปีหลวงพ่อพันธ์
               หลวงพ่อพันธ์ปลุกเสก วัดบางสะพาน ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
               มีประสบการณ์เรื่องเล่าสืบต่อกันมา แคล้วคาดคงกระพัน
               ชาวอำเภอวังทองเคารพ ศรัทธา เริ่มเป็นที่นิยมของนักสะสมมากขึ้น
               เขตพื้นที่เริ่มหายาก
         
           
        
        
        เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน อ.วังทอง 
        รูปถ่าย

ภาพถ่าย


ภาพวาด
ภาพวาด

หนังสือ
วัตถุมงคลหลวงพ่อพันธ์

รุ่นขวาน