>>ประวัติหลวงพ่อเงิน(รุ่นช้างคู่)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>> ประวัติหลวงพ่อเดิมวัดชอนเดื่อ

 
หลวงพ่อเงิน
   
 
ติดต่อ...คุณติ๊ก
081-973-2391