การจัดนิทัศการพระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล

และ

งานประกวดพระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล

 

คลิ๊กเข้าชมครับ

 

พระสมเด็จฯกรุวัดขุนอินทประมูล ถือว่าเป็นพระกรุเก่าที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้อย่างงดงาม

ท่านผู้สรู้้างถือว่าเป็นผู้มีบารมีสูงมาก ได้สร้างพระสมเด็จฯกรุวัดขุนอินทประมูลไว้ ส่วนหนึ่งต่ออายุพระพุทธศาสนา

 

""" ร่วมสร้าง พระอุโบสถวัดขุนอินทประมูล """              http://www.khuninthapramul.com/

 

"อีกส่วนได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี" โครงการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

 

เมื่อวันที่ 28/5/2555 ได้มีงานแถลงข่าวโครงการพระสมเด็จฯกรุวัดขุนอินทประมูล

http://www.ra.mahidol.ac.th/ramathibodi/event/RaE05_290555-th

แถลงข่าวพระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล
แถลงข่าวพระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล


หนังสือพระสมเด็จอันล้ำค่า
หนังสือพระสมเด็จอันล้ำค่า
หนังสือพระสมเด็จอันล้ำค่


พระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูลคลิ๊กเข้าชม วีดีโอ


พระสมเด็จขุนอินทประมูล 1

พระสมเด็จขุนอินทประมูล 2

__________________________________
       พระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล เป็นพระกรุเก่า อายุกว่า 130 ปี ช่างแกะพิมพ์ทรงปราณีต ศิลปะอ่อนช้อย
       มวลสารในพระสมเด็จวัดขุนอินทประมูล มีความเหมือนกับมวลสาร(ชนิดเดียวกัน)ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)       
       ใช้สร้างพระสมเด็จฯ
ความโดดเด่นและเป็นลักษณะเฉพาะของพระสมเด็จวัดขุนอินทประมูล มองเเห็นได้ชัดคือมีเส้นรองนั่ง        
       เรียกว่า เส้นนิสีทนะ มีอยู่ใน พิมพ์ประธาน พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เจดีย์ ส่วนพิมพ์ประธานจะพิเศษมีก้อนเนื้อสองก้อนอยู่ใต้ฐานชั้น       
       ล่างสุด ขวา - ซ้าย เรียกว่าฐานหนุน ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     www.inthapramul.com                                         


 พระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล พิมพ์ประธานองค์นี้ด้านหน้าขององค์พระ พิมพ์คมชัด เส้นซุ้ม พระเกตุ พระพักตร์
องค์พระ เส้นนิสีทนะ ฐานชั้นแรก ฐานชั้นสอง ฐานชั้นสาม ฐานหนุน มองเห็นได้ชัดเจน มีคราบกรุบางๆมองเห็นผิวพระ  
เป็นธรรมชาติสวยงาม พระกรุที่คงสภาพเดิมไว้งดงามแบบนี้ สามารถพิจารณาได้ว่าการบรรจุกรุเก็บรักษาไว้นั้น ต้องมี    
ความระมัดระวังในการบรรจุ ภาชนะที่บรรจุต้องมีความคงทน ตำแหน่งที่เก็บรักษาพระก็ต้องมีความปลอภัยดจากธรรม     
ชาติ เพื่อรักษาพระไว้ให้คงสภาพเดิมมากที่สุด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ใหนเป็นร้อยปี หรือหลายร้อยปี ก็ยังคงสภาพ   
เดิมไว้อย่างงดงาม                                                                                                                                 
       นี้ถือเป็นอีกความมหศจรรย์หนึ่งที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นมรดกของบรรพ
บุรุษมอบให้ โดยเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้ว่า พระพุทธศาสนายังคงอยู่คู่แผ่นดินไทย รักษาไว้  สืบต่อไป...ย้อนกลับ